Om Braathen Eiendom
Med kun fem store profilbygg, som har alle de riktige kvalitetene kan vi tillate oss et fokus på kundepleie og personlig service få andre i bransjen kan. Siden behov ikke er en statisk tilstand må vi hele tiden følge med og justere tilbudet hva gjelder fasiliteter og servicetjenester. Byggene, fasilitetene og teknisk utstyr oppgraderes og vedlikeholdes med en langsiktighet rundt forvaltningen.

En Annen Standard

Braathen Eiendom er en serviceorganisasjon.
Vi har ett overordnet mål: Vi skal ha Norges mest fornøyde kunder. Dette handler ikke bare om høy standard, det handler om oppmerksomhet, service og tilrettelegging.
Velkommen til En Annen Standard.

Historien

Historien om oss er en historie om å ta godt vare på våre kunder. Men det er også en historie om en by i endring og hvordan vi har endret oss med byen. Men målet vårt har stått fast: Vi skal tilby den aller beste servicen overfor våre kunder, ned til minste detalj.

Menneskene

Vi i Braathen Eiendom arbeider alle for å levere "En Annen Standard". Våre ansatte har alle det til felles at de på hvert sitt vis bidrar til å løse de daglige utfordringene vi har med å etterfølge leveregelen vår: Hver eneste kunde er viktig og skal følges opp til minste detalj – av oss.

Oslo Konserthus

Vi ønsker å gi noe tilbake til en institusjon som vi mener har bidratt til å løfte det kulturelle nivået i Oslo, og som representerer kvaliteter vi verdsetter. Oslo Konserthus ligger vis-à-vis vårt hovedkontor i Vika, hvor også Oslo-Filharmonien holder hus. Veien til Oslo Konserthus er med andre ord kort for både Oslo-Filharmonien og oss.

Foto: Oslo Konserthus

GDPR

Når du bruker nettsiden vår og / eller er i kontakt med oss som kunde eller leverandør vil Braathen Eiendom behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Vi er alltid tilgjengelig 24 / 7 på 23 12 23 12 alternativt 99 40 59 00.
For øvrig kan vi kontaktes og treffes i vårt hovedkontor i Vika i kontortiden.